Chcesz o coś zapytać? ZadzwońChcesz o coś zapytać? Zadzwoń
Strona główna Kontakt
Skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź swoją wymarzoną nieruchomość
Aktualnie poszukujemy

Kawalerka na os. Staszica!

Kawalerka w centrum do 32 m2

Dom parterowy w okolicach Chwalęcic lub Karnina!

więcej »

Dodaj swoją ofertę
Newsletter

Najnowsze oferty na Twoim e-mailu? To bardzo proste, zapisz się do newslettera!

Znajdujesz się tu:

Dla sprzedających

Dokumenty jakie należy przedłożyć agencji nieruchomości przy sprzedaży nieruchomości:

MIESZKANIE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE:

• aktualny odpis z księgi wieczystej (jeżeli jest założona dla lokalu),

• podstawa nabycia - akt notarialny umowy sprzedaży w przypadku, gdy mieszkanie kupiliśmy od kogoś,

• aktualna decyzja zarządu spółdzielni o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz, że klient jest członkiem spółdzielni,

• zaświadczenie ze spółdzielni o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi,

• książeczka opłat,

• zaświadczenie o stanie zameldowania osób w lokalu z Urzędu Miasta.

MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE:

• aktualny odpis z księgi wieczystej,

• podstawa nabycia – akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny lub postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości w drodze spadku (dodatkowo dowód wpłaty do Urzędu Skarbowego za nabycie spadku),

• aktualne zaświadczenie o braku zaległości finansowych klienta w stosunku do wspólnoty/spółdzielni,

• zaświadczenie o stanie zameldowania osób w lokalu z Urzędu Miasta,

• książeczka opłat,

• zaświadczenie o nie zaleganiu w należnościach podatkowych od nieruchomości.

DOM (NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM):

• podstawa nabycia – akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny,

• aktualny odpis z księgi wieczystej (z ujawnionym budynkiem),

• aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów (mapa geodezyjna z granicami działki),

• aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy,

• decyzja o wysokości podatku od nieruchomości,

• zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców,

• dokumentacja techniczna,

• jeśli nieruchomość została odziedziczona – postanowienie o nabyciu spadku oraz zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku.

DOM W TRAKCIE BUDOWY:

• aktualny odpis z księgi wieczystej,

• podstawa nabycia prawa własności gruntu– akt notarialny umowy sprzedaży,

• pozwolenie na budowę (z klauzulą ostateczności nadana przez odpowiedni organ UM),

• aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów (mapa geodezyjna z granicami działki),

• dziennik budowy (przerwy w zapisach nie mogą być dłuższe niż dwa lata, aby pozwolenie na budowę nie wygasło),

• dokumentacja techniczna budynku (projekt budowlany), oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego.

LOKAL UŻYTKOWY:

• aktualny odpis z księgi wieczystej,

• podstawa nabycia – akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny lub postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości w drodze spadku (dodatkowo dowód wpłaty do Urzędu Skarbowego za nabycie spadku),

• aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów,

• zaświadczenie o nie zaleganiu w należnościach podatkowych od nieruchomości.

OBIEKT MAGAZYNOWY:

• aktualny odpis z księgi wieczystej,

• podstawa nabycia – akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny lub postanowienie sądu,

• o nabyciu nieruchomości w drodze spadku (dodatkowo dowód wpłaty do Urzędu Skarbowego za nabycie spadku),

• aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów,

• aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy,

• zaświadczenie ze starostwa powiatowego potwierdzające funkcję lokalu,

• dokumentacja techniczna nieruchomości.

DZIAŁKA:

• aktualny odpis z księgi wieczystej,

• podstawa nabycia – akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny lub postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości w drodze spadku (dodatkowo dowód wpłaty do Urzędu Skarbowego za nabycie spadku),

• aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów,

• aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy,

• decyzja o wysokości podatku od nieruchomości,

• jeśli nieruchomość jest w użytkowaniu wieczystym – potrzebna jest umowa o ustanowienie tego prawa i decyzja o wysokości opłaty rocznej.